Wetenschap

Onder Wetenschap verstaan wij: ‘Het tot stand brengen van nieuwe kennis op basis van methodiek die aan bepaalde voorgeschreven normen voldoet.’

 

Prof. drs. Philip Wagner:
Oratie: ‘Op weg naar een wereld die groter is dan onszelf’

 

Governance als maatschappelijk verschijnsel & de rol van de toezichthouder
Artikel: De one tier board waarom wel en niet

Artikel: Maatschappelijke ontwikkelingen in relatie tot toezicht

Boek: Hofstede, Geert, and Gert Jan Hofstede. Allemaal andersdenkenden: Omgaan met cultuurverschillen. Amsterdam: Contact, 2007.

Website: Jensen and Meckling’s agency theory (Jensen and Meckling, 1976)

Boek: E J de Jonge, H M Hazelhoff. De drie Dimensies van waardecreatie, 2003.

 

Hoogleraren
Prof. dr. Jaap van Manen
Expertise: Corporate Governance

Prof. dr. Mijntje Lückerath-Rovers
Hoogleraar Corporate Governance

wagner facebook logo wagner linkedin logo wagner twitter logo