Ethiek

Onder Ethiek verstaan wij: ‘De wetenschap waarbij wordt geprobeerd om bepaalde handelingen als goed of fout te kwalificeren. Daarnaast wordt er gekeken naar de beweegredenen van bepaalde handelingen.’

 

Integriteit in bestuurlijke processen
Boek: Jeurissen, Ronald, Dienen en deugen, kracht & kwetsbaarheid van topbestuurders. Eerste druk, oktober 2011, ISBN 978-94-90463-18-2

 

Boardroom dynamics
Onderzoek: Board Dynamics, een onderzoek naar onderlinge verhoudingen in de boardroom

 

Reputatiemanagement
Website: Reputation Institute

wagner facebook logo wagner linkedin logo wagner twitter logo