Beleid & Organisatie

Onder Beleid & Organisatie verstaan wij: ‘Domein van te kiezen wegen en middelen teneinde de doelstelling(en) van de organisatie te kunnen realiseren.’

 

De adviesrol
Website: Commissaris wordt teveel in toezichtsrol geduwd

 

De werkgeversrol
Artikel: De belangenkaart

Artikel: Vol inzetten op HR strategie

Artikel: Weg van de polder zes essays over arbeidsverhoudingen

Rapport: Veranderingen in Medezeggenschap
Werkgeversvereniging AWVN

Document: Thermometer Arbeidsverhoudingen Introductievragen

Essay: Wicked Problems
PieterJan van Delden (2014)

Boek: Ontwerpers in Arbeidsverhoudingen: Schets, Beeld en Ambitie (pp. 159-167)
Scholte, S. (2012). Vol inzetten op HR-strategie: over de toezichthouder van de onderneming en de bredere werkgeversrol. In: A.A. Verhoeff en G. de Bruin (Eds.), Den Haag: AWVN.

Boek: Solomon, R.H., & Quinney, N. (2010). American Negotiating Behavior. United States Institute of Peace.

Boek: Wilburn, K. M., & Wilburn, R. (2011). Achieving social license to operate using stakeholder theory. Journal of International Business Ethics.

Rapport: Van tweeluik naar driehoeken
WRR (2014), Den Haag

Toolkit Commissariaat: uitgegeven door het Nationaal Register in 2013.
Bestellen via de website.

wagner facebook logo wagner linkedin logo wagner twitter logo